Đề Tài

Nghe

Bài giảng

 

 

Dàn Bài

Xem

Ngày

Giá Trị Con Người

Audio

 

Video/Xem

12_02_2018

Tạ Ơn Khi Kinh Ngạc

 

 

Video/Xem

11_18_2018

Tạ ơn v́ được cứu

Audio

 

Video/Xem

11_11_2018

Chúa Thay Thế Rồi

 

 

Video/Xem

11_04_2018

Bốn Mùa Cuộc Đời

Audio

 

Video/Xem

10_28_2018

Mức Sống

Audio

 

Video/Xem

10_21_2018

Sống Quân B́nh

Audio

 

Video/Xem

10_14_2018

Ân Điển Chúa Đẹp Biết Bao

Audio

 

 

09_23_2018

Kẻ Trộm Khoanh Tay

 

 

Video/Xem

09_16_2018

Kẻ Trộm Năng Lực

Audio

 

Video/Xem

09_09_2018

Một Nguyên Tắc Biến Đổi

Audio

 

Video/Xem

08_19_2018

Sức Mạnh của Ân Điển

Audio

 

Video/Xem

08_12_2018

Bản Thiết Kế Đời Người

Audio

 

Video/Xem

07_29_2018

Không Thể & Có Thể

 

 

Video/Xem

07_22_2018

Thiên Nhiên Giảng Luận

Audio

 

Video/Xem

06_24_2018

Người Cha Tuyệt Vời

Audio

 

Video/Xem

06_17_2018

Nơi Sự Hư Không bắt đầu

 

Read

Video/Xem

06_10_2018

Sau các ngày lễ

 

Read

Video/Xem

06_03_2018

Điều Chỉnh Sự Kiêu Gọi

Audio

Read

Video/Xem

05_20_2018

Người Mẹ Tuyệt Vời

 

Read

Video/Xem

05_13_2018

Được Chúa Chăn Dắt

Audio

 

Video/Xem

05-06-2018

Chiên Trong Bầy

Audio

Read

Video/Xem

04_29_2018

Chiên Của Chúa

 

Read

Video/Xem

04_22_2018

Dấu Hiệu Sự Sống

Audio

Read

Video/Xem

04_15_2018

Hoàn Tất Sự Phuc Sinh

Audio

Read

Video/Xem

04_08_2018

Chạy Đến Với Chúa

 

Read

Video/Xem

04_01_2018

Thương Khó

 

Read

Video/Xem

03_12_2018

Vượt Qua Giờ C

Audio

Read

Video/Xem

03_18_2018

Chạm Ḷng Chúa

 

Read

Video/Xem

03_11_2018

Vai Tṛ Của Sự Hầu Việc

 

Read

Video/Xem

03_04_2018

Đường Phước (2)

 

Read

Video/Xem

02_25_2018

Bàn Tiệc Của Cuộc Đời

Audio

Read

Video/Xem

02_11_2018

Ḷng Khao Khát

 

 

Video/Xem

02_04_2018

Ái Tâm Chúa

Audio

Read

Video/Xem

01_21_2018

Làm Người Chuyển Giao

Audio

Read

Video/Xem

01_14_2018