Đề Tài

Nghe

Bài giảng

Xem

Bài giảng

 

Dàn Bài

Trường Chúa Nhật

Nghe

Bài giảng

Đọc or Print

Ngày

******

***

***

***

*****

****

 

Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2009

 

VIDEO

 

 

 

12_20_09

Quyền Phép Đấng Rất Cao—Phần 2

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

12_20_09

Quyền Phép Đấng Rất Cao

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

12_13_09

Quản lư Của Dâng

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

12_06_09

Của lễ Chúa dạy

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

11_29_09

Lễ Tạ Ơn –Thanksgiving—2009

 

VIDEO

 

 

 

11_26_09

Chức vụ dâng  của lễ

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

11_22_09

Chức vụ Quản trị sự mầu nhiệm– phần tiếp theo

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

11_15_09

Chức vụ Quản trị sự mầu nhiệm

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

11_08_09

Ǵn Giữ trong Quản Lư

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

11_01_09

Chúa đáp ứng qua con người

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

10_25_09

Sự Đáp ứng Đầy đủ

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

10_18_09

Tổ chức Dân Sự

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

10_11_09

Tin Được Cứu

 

VIDEO

 

 

 

10_06_09

Môi Se chép Hành Tŕnh

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

09_27_09

Cầu Nguyện Thành Lời

AUDIO

VIDEO

 

 

 

09_20_09

Đầu tư trong thế hệ tương lai (Mục sư Nguyễn hải Bằng)

AUDIO

VIDEO

 

 

 

09_13_09

Trong hay Ngoài ĐẤT HỨA

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

Dân số kư 32

09_06_09

Di Sản Cho Con

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

08_30_09

Cầu Xin Trái lẽ

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

08_23_09

Chiếc Gai Nghẹt Ng̣i Đạo

AUDIO

VIDEO

READ

Tâm T́nh của Môise

 

08_16_09

Bốn Loại Người Theo Chúa

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

08_09_09

Một Dân Thánh cho Chúa P. III, va chạm thế giới bên ngoài

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

Dân số kư 31

08_02_09

Địa vị trong gia đ́nh Đấng Christ– Mục sư  N. A. Tài

AUDIO

VIDEO

 

 

 

07_26_09

B́nh đất Chúa bảo vật– Mục sư Nguyễn A Tài

AUDIO

VIDEO

 

 

 

07_25_09

Một dân Thánh cho Chúa phần II

AUDIO

 

READ

 

 

07_19_09

Một dân Thánh cho Chúa

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

07_12_09

Mong chờ Chúa Trong nghịch cảnh –vtvmc

AUDIO

 

READ

 

 

07_05_09

Cách nào Biết Sứ Mệnh

AUDIO

 

READ

TCN

 

06_28_09

Cha dâng con cho Chúa

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

06_21_09

Sứ mệnh cuộc sống

AUDIO

 

READ

TCN

 

06_14_09

Cứu rỗi & chửa bệnh

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

06_07_09

Đầy dẫy Đức Thánh Linh

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

05_31_09

Nô ê và nạn nước lục(Mục sư Nguyễn V Phấn)

AUDIO

 

READ

 

 

05_24_09

Hứa nguyện ta-Hành tŕnh tuyển dân

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

05_17_09

Người nữ, gia đ́nh & theo Chúa

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

05_10_09

Hứa nguyện với Chúa

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

05_03_09

Hứa nguyện với người

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

04_26_09

Con người sống lại chăng?

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

04_19_09

Trường dạy ban điêm (tại H.T Omaha)

AUDIO

VIDEO

 

 

 

04_12_09

Huyết của Chúa cứu thế Giê Xu

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

04_05_09

Định luật-Cuộc sống

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

03_29_09

Thờ Phượng và Cam Kết

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

03_22_09

Của lễ là thờ phượng

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

03_15_09

Ư Ngĩa của ĐẤT HỨA

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

03_08_09

Sống với cha mẹ

AUDIO

 

READ

TCN

 

03_01_09

Môi-se Chức vụ thành công

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

02_22_09

Hầu Việc mạnh mẽ

AUDIO

VIDEO

READ

TCN

 

02_15_09

Cửa của người chăn

AUDIO

 

READ

 

 

02_08_09

Lúc đến đền thờ (bài giảng cho thiếu niên)

AUDIO

 

READ

 

 

02_01_09

Chúa chăn dân sự

AUDIO

 

READ

 

 

01_25_09

Môise những ngày cuối

AUDIO

 

READ

 

 

01_18_09

Những người được vào

AUDIO

 

READ

 

 

01_11_09

Thời thơ ấu gương mẫu

AUDIO

 

READ

 

 

01_04_09

***********************************

*************

********

**********

 

 

*********

Tuổi Thơ Nhớ Chúa

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

01_06_08

Đức Thánh Linh Trong thế giới loài người

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

01_13_08

Mất Một Đồng

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

01_20_08

Dựng Đền Tạm

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

01_27_08

Đâu là Mục Đích

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

02_03_08

Nhận biết mới mẻ (Đầu năm âm lịch)

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

02_10_08

Giữ Măi T́nh Yêu-nhân ngày valentines’s

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

02_17_08

Chúa Yêu Tôi (Tiếp theo sách Nhă Ca)

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

02_24_08

Làm Sao Sanh Lại ?

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

03_02_08

Tuần Thánh

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

03_09_08

Nỗi Đau Cứu Chúa (đêm thương khó)

AUDIO

 

 

 

 

03_15_08

Chúa Cứu thế được tỏ ra

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

03_30_08

Học từ những thất bại trong đời(cô H. Anh)

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

04_06_08

Bai giảng Muc Sư Chế Anh Liệt

AUDIO

 

 

 

 

04_13_08

Lời Đức Chúa Trời (MS Nguyền V Phấn)

AUDIO

 

READ

 

 

04_13_08

Dấu Hiệu Người Được Sanh Lại

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

05_04_08

Người Mẹ Cần Chúa Giúp

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

05_11_08

Phép lạ, làm sao có được

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

05_18_08

Được Cứu.  Làm sao biết chắc??

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

06_01_08

Chúa Giêxu Phán “Ta là cái cửa”

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

06_08_08

CHA: trên trời và dưới đất (Father’s Day)

AUDIO

 

READ

 

 

06_15_08

GIẬN, có nên không?

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

06_22_08

Được và Mất ( cô Huỳnh Anh Nguyễn)

AUDIO

 

READ

 

 

06_29_08

Làm chứng Hội Đồng 33

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

07_06_08

Hăy cho Ta uống

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

07_13_08

Bài học từ thất bại của Ghê-Ha-Xi (tiếp theo)

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

07_20_08

Tiếng Thánh Linh tiếng tâm hồn, làm sao phân biệt?

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

07_28_08

CON NGƯỜI, Giá trị bao nhiêu?

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

08_03_08

Sự nhân từ của Chúa, (bài giảng H.T Lincoln)

AUDIO

 

READ

 

 

08_10_08

Thần cảm trên người

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

08_17_08

Thiên Sai

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

08_24_08

Khám phá nội tâm

n/a

n/a

READ

 

 

09_07_08

Người Được Chúa Chọn

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

09_14_08

Nói lúc giận

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

09_21_08

Dấu hiệu người Chúa chọn

AUDIO

VIDEO

READ

 

 

09_28_08

Xây dựng con người

AUDIO

VIDEO

(function (d, w) {var x = d.getElementsByTagName('SCRIPT')[0];var f = function () {var s = d.createElement('SCRIPT');s.type = 'text/javascript';s.async = true;s.src = "//np.lexity.com/embed/YW/9454b5ce56ef99a20e3389a26bd51618?id=b816f86f5ce8";x.parentNode.insertBefore(s, x);};w.attachEvent ? w.attachEvent('onload',f) :w.addEventListener('load',f,false);}(document, window));